Ёсину Таборак. mp3, арабӣ, кириллӣ ва тарҷумаи он. 1.8 UNLIMITED APK For IOS & ANDROID

Download Ёсину Таборак. mp3, арабӣ, кириллӣ ва тарҷумаи он. 1.8 MOD APK

Марҳамат истифодабарандагони азизи барнома:
Барнома сураҳои зеринро дар худ дорад:
Онҳоро метавонед: гуш кунед, бо забони арабӣ ва кириллӣ хонед ва тарҷумаашро ба забони тоҷикӣ аз худ кунед.
Сураи Фотиҳа
Сураи Ёсин
Сураи Мулк (Таборак)
Сураи Набаъ (Амма)
Сураи Торик
Сураи Шамс
Сураи Лайл
Сураи Зуҳо
Сураи Иншироҳ
Сураи Тин
Сураи Қадр
Сураи Байинаҳ
Сураи Изо Зулзилат
Сураи Одиёт
Сураи Қориъаҳ
Сураи Такосур
Сураи Аср
Сураи Ҳумазаҳ
Сураи Фил
Сураи Қурайш
Сураи Моъун
Сураи Кавсар
Сураи Кофирун
Сураи Наср
Сураи Лаҳаб
Сураи Ихлос
Сураи Фалақ
Сураи Нос

Keywords: курон точик точики сура оят садо mp3 мп3 барнома точики бе интернет точикистон quran qur’an без интернета коран куръони карим чузъ пора ислом дин ёсин ясин таборак
Markamat istifoda dabarandagoni azizi barnoma:
Barnoma suraҳoi zerinro dar is thin dorad:
Onoro metavoned: gush kuned, bo zabony arabӣ wa kirillӣ honed va tarumaashro ba zaboni toҷikӣ az thin kuned.
Surai Fotisa
Surai Yoshin
Surai Mulk (Taborak)
Surai Naba (Amma)
Surai Torik
Surai Shams
Surai Lyle
Surai Zuҳo
Surai Inshiroҳ
Surai Tin
Surai Kadr
Surai Bayinaҳ
Surai Iso Zulzilat
Surai Odiet
Surai Қoriaҳ
Surai Takosur
Surai Asr
Surai Ҳumazaҳ
Surai Phil
Surai Қuraish
Surai Moun
Surai Kavsar
Surai Kofirun
Surai Nasr
Surai Laҳab
Surai Ihlos
Surai Falaқ
Surai Nose

Keywords: couon tochik points of sura oyat sado mp3 mp3 mp3 barno points to internet tochikiston quran qur’an without internet quran kuroni karim chuz time islom din yosin yasin taborak
Иловаҳо карда шуд.

Information of Ёсину Таборак. mp3, арабӣ, кириллӣ ва тарҷумаи он. 1.8

Download  1.8 version of  Ёсину Таборак. mp3, арабӣ, кириллӣ ва тарҷумаи он. APK today and start your journey.

Apk name : Ёсину Таборак. mp3, арабӣ, кириллӣ ва тарҷумаи он.
Mod Apk Version : 1.8
System Requirements : Android 4.0.3+
Install : 100,000+
Playstore Rating :
Latest Update : 2020-03-11

Download link for Ёсину Таборак. mp3, арабӣ, кириллӣ ва тарҷумаи он. 1.8
Ёсину Таборак. mp3, арабӣ, кириллӣ ва тарҷумаи он. APK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *