تاریخ تمدن اسلام 1 UNLIMITED APK For Mobile

Download تاریخ تمدن اسلام 1 MOD APK

برنامه خواندنی تاریخ تمدن اسلام
این برنامه خواندنی تاریخ تمدن اسلام تلاش دارد تصوير نسبتاً فرهنگ و تمدن اسلامی را برای شما ارائه كند .
کتاب تاریخ تمدن اسلام نوشته ی جرجی زیدان،مشهورترین و معتبرترین کتاب در شناخت تاریخ تمدن اسلامی است .
تمدن و اوضاع مردم عرب پيش از اسلام تا ظهور اسلام و كمى قبل از آن، حكومت عرب در دوره جاهليت ، اوضاع كعبه و قريش تا ظهور اسلام ، چگونگى دعوت اسلام ، انتشار اسلام ، فتوحات اسلامى ، خلفاى اموى ، خلفاى عباسى ، خلفاى اندلس ، خلفاى فاطمى و غيره.

برنامه خواندنی تاریخ تمدن اسلام دارای رابط کاربر زیبا پسند و دارای قسمت علاقمندی می باشد که شما می توانید مطالبی که دوست دارید نشانه گذاری کنید و در این قسمت ذخیره نمایید .
Reading the history of Islamic civilization
This reading program on the history of Islamic civilization is trying to give you a fairly picture of Islamic culture and civilization.
The History of Islamic Civilization by George Zidane is the most famous and authoritative book in the history of Islamic civilization.
 Pre-Islamic Arab civilization and situation until the rise of Islam and shortly before, Arab rule in ignorance, the Kaaba and Quraysh situation until the rise of Islam, how to invite Islam, the spread of Islam, Islamic conquests, the Umayyad caliphs, the Abbasid caliphs, the Andalusian caliphs, Fatimid caliphs and so on.

The History of Islamic Civilization Reader has a nice user interface and an interesting section that you can mark as you like and save it here.

Information of تاریخ تمدن اسلام 1

Download  1 version of  تاریخ تمدن اسلام APK today and start your journey.

Apk name : تاریخ تمدن اسلام
Mod Apk Version : 1
System Requirements : Android 4.0+
Install : 10+
Playstore Rating :
Latest Update : 2020-03-12

Download link for تاریخ تمدن اسلام 1
تاریخ تمدن اسلام APK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *