جوک های جمله سازی 1.1 APK MOD For IOS & ANDROID

Download جوک های جمله سازی 1.1 MOD APK

جوک جمله سازی از دسته جوک هایی هستند که حالت طنز و خنده دارند . در این جوک ها اکثرا قصد این است که جمله ای منطقی درباره کلمه ای بسازیم ولی پاسخی غیر قابل پیش بینی وخنده دار دریافت می کنیم .

در این برنامه از تعدادی جوک جمله سازی جدید را برایتان اماده کرده ایم . امیدواریم که خوشتان بیاید.
The jokes of sentences are from jokes that are humorous and laughing. In most of these jokes, the intention is to make a logical sentence about a word, but we get an unpredictable and catchy answer.

In this program we have made a few new joking jokes for you. Hope you like it.

Information of جوک های جمله سازی 1.1

Download  1.1 version of  جوک های جمله سازی APK today and start your journey.

Apk name : جوک های جمله سازی
Mod Apk Version : 1.1
System Requirements : Android 1.1+
Install : 100+
Playstore Rating :
Latest Update : 2020-03-12

Download link for جوک های جمله سازی 1.1
جوک های جمله سازی APK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *