Bibliofil 1.0.9 MOD APK For IOS & ANDROID

Download Bibliofil 1.0.9 MOD APK

Bibliofil, appen til ditt bibliotek

Dette er en app som gjør det lett for deg å finne fram til tjenester som ditt bibliotek tilbyr. Du starter opp appen og velger ditt bibliotek. Du har så full tilgang til søking, reservering og dine sider hos biblioteket. Du logger inn på vanlig måte med lånernummer og PIN.

Du kan raskt og enkelt velge nytt bibliotek enten fra menyen øverst på skjermen, eller gjennom enhetens menyknapp hvis denne finnes. Appen gir tilgang til alle bibliotek som benytter biblioteksystemet Bibliofil.
Bibliophile, app for your library

This is an app that makes it easy for you to identify services that your library offers. You start up the app and select your library. You have full access to so searching, booking and your pages in the library. You log in as usual with the borrower number and PIN.

You can quickly and easily select new library either from the top menu on the screen or through the device’s menu button if present. The app provides access to all library that uses the library system Bibliofil.

Information of Bibliofil 1.0.9

Download  1.0.9 version of  Bibliofil APK today and start your journey.

Apk name : Bibliofil
Mod Apk Version : 1.0.9
System Requirements : Android 4.0.3+
Install : 50,000+
Playstore Rating :
Latest Update : 2020-03-11

Download link for Bibliofil 1.0.9
Bibliofil APK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *