LED line LC APK MOD For Smart Phone

Download LED line LC MOD APK

Aplikacja służy jako mobilny pilot do kontrolera oświetlenia LC marki LED line. Za pomocą kontrolera LC można dowolnie sterować dowolną taśmą LED z oferty LED line. Urządzenie może funkcjonować w czterech trybach pracy, jako:

– ściemniacz do taśmy LED line jednokolorowej
– sterownik do zmiany temperatury barwowej w taśmie LED line MULTIWHITE
– sterownik do taśmy LED line RGB
– sterownik do taśmy LED line RGBW

Aplikacja pozwala na jednoczesne sterowanie wieloma odbiornikami LC LED line oraz konfigurację poszczególnych stref w budynku i przyporządkowanie do nich danego odbiornika (np. salon, kuchnia, łazienka itp.).

Aplikacja pozwala na programowanie włączania wybranych stref o określonych porach dnia, przez co może być wykorzystana w synchronizacji oświetlenia pomieszczenia z porą dnia, lub jako symulator obecności.

Dodatkowo wbudowana funkcja aplikacji pozwala na dynamiczne sterowanie oświetleniem w połączeniu z muzyką tworząc dynamiczne efekty świetlne zsynchronizowane z dźwiękami otoczenia.

Kontroler LC marki LED line przystosowany jest do pracy z napięciem 12V oraz 24V oraz maksymalnym obciążeniem na 6A na kanał (łączne maksymalne obciążenie 10A).

Zapraszamy do dzielenia się opinią na temat aplikacji.
The application is designed as a mobile remote controller LED lighting LC brand line. Using the controller LC can freely control any LED strip from the offer LED line. The device can operate in four operating modes as follows:

– Dimmer for single color LED strip line
– The controller to change the color temperature of the strip LED line MULTIWHITE
– Controller for LED strip RGB line
– Controller for LED strip line RGBW

The application allows you to simultaneously control multiple receivers LC LED line and the configuration of individual zones in the building and assigning them to the receiver (eg. Living room, kitchen, bathroom, etc.).

The application allows you to program the switching of selected zones at certain times of the day, which can be used in the synchronization of light in the room with the time of day, or as a simulator presence.

In addition, built-in application allows you to dynamically control lighting in conjunction with the music to create dynamic lighting effects synchronized with the sounds of the environment.

Controller LC brand LED line is designed to work with 12V and 24V and maximum load to 6A per channel (total maximum load of 10A).

We invite you to share your opinion about the application.
Dodano wsparcie dla Android 7.0

Information of LED line LC

Download  version of  LED line LC APK today and start your journey.

Apk name : LED line LC
Mod Apk Version :
System Requirements :
Install : 1,000+
Playstore Rating :
Latest Update :

Download link for LED line LC
LED line LC APK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *