Səhih Qüdsi Hədislər 1.0.3 UNLIMITED APK For Smart Phone

Download Səhih Qüdsi Hədislər 1.0.3 MOD APK

Möhtərəm müsəlmanlar! Sizə təqdim olunan bu proqram “Səhih qüdsi hədislər” kitabı əsasında hazırlanmışdır.

Peyğəmbərin – ona Allahın salavatı və salamı olsun – söylədiyi sözlər arasında “qüdsi” hədislərə rast gəlinir. Qüdsi hədis həm ləfz, həm də məna cəhətdən Peyğəmbərin – ona Allahın salavatı və salamı olsun – Uca Allahdan rəvayət etdiyi hədislərə deyilir. Bu növ hədislər Quran ayəsi ilə hədislər arasında yer tutur, çünki Qurani ayələri həm ləfz, həm də məna etibarilə Uca Allahdan, Peyğəmbərin – ona Allahın salavatı və salamı olsun – hədisi isə həm ləfz, həm də məna etibarilə Peyğəmbərimizə – ona Allahın salavatı və salamı olsun – aid edilir. Qüdsi hədis isə məna etibarilə Uca Allaha, ləfz etibarilə isə Peyğəmbərə – ona Allahın salavatı və salamı olsun – aid edilir. Bu kitabçada da hədislər içində səhih dərəcəsində olan qüdsi hədislər toplanmışdır.

Şübhəsiz ki, bu iş insan əməyinin bəhrəsidir, ona görə də xətalara rast gəlinməsi labüddür. Hər hansı bir xətaya rast gəlindiyi halda onu proqramın Google Play səhifəsinə rəy kimi yaza bilərsiniz.

Uca Allahdan istəyirik ki, bu proqramla bizləri faydalandırsın. Amin.
Dear Muslims! This program was presented to you based on the book “The authentic hadiths.”

Among the words of the Prophet – peace and blessings of Allah be upon him – are found in the hadiths of the kudas. The hadith narrated by the Almighty from the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), both in meaning and in meaning. These kinds of hadiths are in line with the Quranic verses, because the Quranic verses are both explicitly and in essence, from the Almighty Allah, the Prophet (pbuh) and the salutation of the Prophet (pbuh). – are referred to. The hadith refers to Almighty Allah, and to the Prophet, may Allah bless him and grant him peace. This booklet also contains authentic kudy hadiths in hadiths.

Undoubtedly, this work is a product of human labor, so it is unavoidable that mistakes are made. If there is any error you may record it as a comment on the app’s Google Play page.

We ask Almighty God to benefit us with this program. Amen.
Bəzi xətalar düzəldildi.

Information of Səhih Qüdsi Hədislər 1.0.3

Download  1.0.3 version of  Səhih Qüdsi Hədislər APK today and start your journey.

Apk name : Səhih Qüdsi Hədislər
Mod Apk Version : 1.0.3
System Requirements : Android 4.4+
Install : 1,000+
Playstore Rating :
Latest Update : 2020-03-11

Download link for Səhih Qüdsi Hədislər 1.0.3
Səhih Qüdsi Hədislər APK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *