xoc dia 2020 1.0 APK MOD For IOS & ANDROID

Download xoc dia 2020 1.0 MOD APK

Luật chơi xóc đĩa rất đơn giản,trò xóc đĩa sẽ có 2 phần: bộ đồ để xóc đĩa và bàn cược.
Đầu tiên người chơi sẽ đặt cược trên bàn cược, chủ sới sẽ bắt đầu xóc đĩa. Sau đó, mở đĩa ra để so sánh kết quả thắng thua bằng màu của 4 nút.

Bộ đồ xóc đĩa gồm:

1 cái đĩa và 1 cái bát nhỏ
4 nút hìnhh tròn dẹp có 2 mặt với 2 màu: Trắng và Đỏ

– Bỏ 4 nút này vào đĩa, đậy cái cái bát nhỏ lại và xóc lên. Nên trò này được gọi là trò xóc đĩa
Những loại cược có trong bàn cược xóc đĩa
The disciplining rule is very simple, the disc game will have 2 parts: a set of plates and a table of bets.
First the player will place a bet on the table, the owner will start shuffling the disc. Then, open the disc to compare the results of winning or losing by the color of 4 buttons.

Set of shock absorbers include:

1 plate and 1 small bowl
4 flat round buttons with 2 sides with 2 colors: White and Red

– Put these 4 buttons on the plate, cover the small bowl and bounce. So this is called disk-hopping
These types of bets are included on the shock absorber table
Xoc dia Doan Chi Binh

Information of xoc dia 2020 1.0

Download  1.0 version of  xoc dia 2020 APK today and start your journey.

Apk name : xoc dia 2020
Mod Apk Version : 1.0
System Requirements : Android 4.4+
Install : 1,000+
Playstore Rating :
Latest Update : 2020-02-22

Download link for xoc dia 2020 1.0
xoc dia 2020 APK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *